• 5 سال پیش

  • 74

  • 08:05

چگونه فکرهای منفی مزمن را از بین ببریم؟

BizPodcast
2
توضیحات
تا وقتی ذهن و بدنتان در جهت مخالف هم حرکت می کنند، هیچ تغییری رخ نخواهد داد. شما نمی توانید یک جمله مثبت را بارها و بارها تکرار کرده و انتظار داشته باشید که جواب بدهد، درحالیکه خودتان احساس افسردگی و غم دارید. سعی کنید حتی وقتی فکرهای منفی در سرتان میچرخند لبخند بزنید! بسیاری از مردم گروگان گذشته خود می مانند. اما این را بدانید که هر وقت بخواهید می توانید از بندهای تفکرات منفی خودکار رها شوید و با تغییر عادات فکری آزادی تان را دوباره بدست آورید. ... لینک پادکست در سایت بیز: https://bit.ly/2BQH0y9 لینک پادکست در تلگرام: https://t.me/bizmagofficial/5215

shenoto-ads
shenoto-ads