• 1 هفته پیش

  • 105

  • 23:14

۷ مرحله برای فروش B2B

فروشنده حرفه ای
1
1
0

۷ مرحله برای فروش B2B

فروشنده حرفه ای
  • 23:14

  • 105

  • 1 هفته پیش

توضیحات

برای اینکه بتوانید در تجارت های خود فروش های زیادی را رقم بزنید، باید مراحل فروش را شناخته و به درستی پیاده سازی کنید.


با صدای
استاد تالیا
تالیا زیارکلایی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads