• 1 ماه پیش

  • 0

  • 05:43

MiniPod: I scream, you scream... | Pronunciation practice with Janice - د تلفظ تمرین له جنیس سره: تاسو دا جمله "I scream, you scream" په سمه توګه څنګه تلفظ کوئ؟

SBS Pashto - اس بي اس پښتو
0
توضیحات
MiniPod: I scream, you scream... | Pronunciation practice with Janice - د تلفظ تمرین له جنیس سره: تاسو دا جمله "I scream, you scream" په سمه توګه څنګه تلفظ کوئ؟

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads