• 1 ماه پیش

  • 70

  • 05:49

فصل دوم | قسمت پانزدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت پانزدهم کاغذ و قلم


 .شما شنونده پانزدهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads