• 1 هفته پیش

  • 2

  • 04:11

قند تومورهای سرطانی را تغذیه و تهاجمی تر می‌کند!

جغد مینروا
0
0
0

قند تومورهای سرطانی را تغذیه و تهاجمی تر می‌کند!

جغد مینروا
  • 04:11

  • 2

  • 1 هفته پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا/

قند تومورهای سرطانی را تغذیه و تهاجمی تر می‌کند!


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads