• 1 ماه پیش

  • 148

  • 14:35

04-مشتری تو مُخی

پیکسوکست(کانال عکاسی)
0
0
0

04-مشتری تو مُخی

پیکسوکست(کانال عکاسی)
  • 14:35

  • 148

  • 1 ماه پیش

توضیحات

هممون حداقل یک بار مشتری داشتیم که میپرسه:"شاتی چند؟"

هرکسی باشه بهش بر میخوره.

اما بیاین با دید باز به این قضیه نگاه کنیم.


shenoto-ads
shenoto-ads