• 2 ماه پیش

  • 53

  • 05:31

فصل دوم | قسمت سیزدهم کاغذ و قلم

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی
0
توضیحات

کاغذ و قلم با عطیه سلطانی

فصل دوم | قسمت سیزدهم کاغذ و قلم


 .شما شنونده سیزدهمین قسمت از فصل دوم کاغذ و قلم هستید

و یک تمرین دیگر برای نویسندگی و داستان نویسی

 


shenoto-ads
shenoto-ads