• 5 سال پیش

  • 43

  • 06:31

افراد شاد، خوشبین و موفق درباره زندگی چه می دانند؟

BizPodcast
1
توضیحات
قدرت تغییر تمرکز، حتی برای چند ثانیه، روی سازگاری با چالش ها و کمک به درک مشکلات زندگی تاثیر بسیاری دارد. بعبارت دیگر، تا زمانی که آشفتگی را تجربه نکنید نمی توانید به صلح و آرامش حقیقی دست پیدا کنید. تا زمانی که درد را احساس نکنید نمی توانید از نشاط زندگی لذت ببرید. بالعکس، مهم نیست چقدر اشک بریزید، چون هنوز هم جا برای لبخند زدن و حتی خندیدن وجود دارند. شما باید یک انتهای این طیف احساسی را تجربه کنید تا قدرت انتهای دیگر آن را بدانید. قدرت تغییر تمرکز مهارتی است که روح شما را شکوفا کرده و بطورشگفت انگیزی دیدگاه شما نسبت به زندگی را تغییر می دهد. این مهارت را می توان با تمرین ارتقاء داد و کلید رسیدن به زندگی شاد برای خودتان است. لینک ادکس در سایت بیز: https://bit.ly/2kcVCyo لینک پادکست در تلگرام: https://t.me/bizmagofficial/3400

shenoto-ads
shenoto-ads