• 3 هفته پیش

  • 21

  • 18:39

اپیزود 5 - زبان انسان و نظام ارتباطی حیوانات - بخش دوم

زبان باز
0
0
1

اپیزود 5 - زبان انسان و نظام ارتباطی حیوانات - بخش دوم

زبان باز
  • 18:39

  • 21

  • 3 هفته پیش

توضیحات

پادکست #زبان_باز 

اپیزود 5 

زبان انسان و نظام ارتباطی حیوانات - بخش دوم 

 

انتقال فرهنگی (cultural transmission)؛ زبان از یک نسل به نسل دیگه ای منتقل می شود. 

در حالی که زبان مادری (زبان اول) بدون زحمت فرا گرفته می شود (acquire)، زبان دوم با برنامه ریزی و تمرین یاد گرفته می شود (learn). 

خلاقیت (productivity)؛ انسان به طور پیوسته، با دستکاری در منابع زبان شناختی که در اختیار دارد، در حال تولید عبارت های تازه است تا بتواند اشیا و موقعیت های تازه را توصیف کند. 

دوگانگی (duality)؛ زبان انسان از دو سطح تشکیل شده که به طور همزمان عمل می کنند: یک سطح فیزیکی که در آن آواها به صورت جداگانه ادا می شوند (مثل ش، ر، ی و...) که به تنهایی معنایی ندارند؛ در سطح دوم، این آواها باهم ترکیب می شوند و واژه ها را می سازند (مثل شیر) که معنادار است. انسان به کمک تعداد محدودی آوا (سطح اول) می تواند بی شمار واژه (سطح دوم) بسازد. 


نویسنده: فاطمه اتراکی

ادیت: ابوالقاسم اتراکی

 

#linguistics #language 

#زبان #زبانشناسی  

 

 

منابع: 

اگریدی، ویلیام، مایکل دابروولسکی و مارک آرونف (1401). درآمدی بر زبان‌‌شناسی معاصر. ترجمه دکتر علی درزی، انتشارات سمت. 

نجفی، ابوالحسن (۱۳۸۷). مبانی زبان شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی. چ دهم، نیلوفر. 

 

Yule, George (2020). The study of language. Cambridge University Press. 

 

 

Castbox: https://castbox.fm/vc/5979093 

Shenoto: https://shenoto.com/panel/cp-dashboard/my-episode/podcast/45993 

virgool: https://virgool.io/@zabanbaaz 

youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0czVz8_vrwM 

linkedin: http://www.linkedin.com/in/zabanbaaz-podcast 

Instagram: https://www.instagram.com/zaban_baaz_podcast 

t.me/zaban_baaz


با صدای
فاطمه اتراکی
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز