زبان باز

zabanbaaz
56
میانگین پخش
389
تعداد پخش
2
دنبال کننده

زبان باز

zabanbaaz
56
میانگین پخش
389
تعداد پخش
2
دنبال کننده

پادکست #زبان_بازاپیزود 6 در پروژه‌های آموزش زبان به شامپانزه‌ها، حیوانات برای نشان دادن واکنش های خاص، از طریق کارکرد محرک و پاسخ، شرطی شده‌اند.شامپانزه‌ها موجودات باهوشی هستند که یاد می‌گیرند تا...

پادکست #زبان_باز

15:04
 • 0

 • 2 روز پیش
15:04
پادکست #زبان_باز اپیزود 5 زبان انسان و نظام ارتباطی حیوانات - بخش دوم  انتقال فرهنگی (cultural transmission)؛ زبان از یک نسل به نسل دیگه ای منتقل می شود. در حالی که زبان مادری...

پادکست #زبان_باز 

اپیزود 5 

...
18:39
 • 20

 • 2 هفته پیش
18:39
پادکست #زبان_بازاپیزود 4زبان انسان و نظام ارتباطی حیوانات - بخش اول زبان تشکیل شده از:سیگنال‌های ارتباطی؛ آگاهانه و به قصد ارسال پیام تولید می‌شوند.سیگنال‌های اطلاع‌رسان؛ پیام‌هایی به طور ناخودآگ...

پادکست #زبان_باز

اپیزود 4

زبان انسا...

14:18
 • 24

 • 1 ماه پیش
14:18
پادکست #زبان_بازاپیزود 3کودکان وحشیکودکان وحشی (feral children)؛ کودکانی که به دور از محیط های انسانی رشد یافته اند و نخستین مراحل فراگیری زبان اول را در زمان مناسب آن (دوره بحرانی= critical period) ط...

پادکست #زبان_باز

17:48
 • 17

 • 1 ماه پیش
17:48
پادکست #زبان_بازاپیزود 2منشأ زبان (بخش دوم)یکی از احتمالاتی که برای شکل گیری زبان مطرح است، سازگاری فیزیکی (physical adaptation source) است. دهان، دندان ها، زبان، حنجره و حلق انسان در طول زمان برای تو...

پادکست #زبان_باز

اپیزود 2

م...

20:42
 • 21

 • 1 ماه پیش
20:42
پادکست #زبان_بازاپیزود 1 منشأ زبان (بخش نخست)آیا زبان موهبتی است که منشأ الهی (divine source) دارد و به صورت مادرزادی در نهاد انسان قرار داده شده است؟آیا بشر برای تولید اصوات زبان از صداهای موجود...

پادکست #زبان_باز

22:25
 • 138

 • 2 ماه پیش
22:25
 • 169

 • 2 ماه پیش
اپیزود صفر از پادکست زبان‌باز منتشر شد.در #زبان_باز دربارۀ کلیات و جزئیات زبان‌شناسی برای علاقه‌مندان صحبت می‌شود....


07:20
 • 169

 • 2 ماه پیش
07:20
shenoto-ads
shenoto-ads