• 5 سال پیش

  • 90

  • 05:28

نمایشخانه - نمایش رادیویی شاه ثوماغ و همراهان

رادیو کلام
0
0
0

نمایشخانه - نمایش رادیویی شاه ثوماغ و همراهان

رادیو کلام
  • 05:28

  • 90

  • 5 سال پیش

توضیحات
پرده ی سوم نویسنده و شخصیت پرداز سعید دست رنجی خلاصه : بی کفایتی شاه ثوماغ ، پادشاه سرزمین شیمبل در زمینه های گوناگون نشان داده می شود

با صدای
سعید دست رنجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads