• 6 سال پیش

  • 103

  • 09:29

زندگی نامه کوروش کبیر - بخش نخست

رادیو کلام
2
2
0

زندگی نامه کوروش کبیر - بخش نخست

رادیو کلام
  • 09:29

  • 103

  • 6 سال پیش

توضیحات
مجموعه پژوهش های تاریخ ایران باستان مختصر زندگی نامه کوروش کبیر - بخش نخست تالیف حسن پیرنیا بر اساس یافته های هرودوت گرد آوری وحید دست رنجی

با صدای
وحید دست رنجی

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads