• 6 سال پیش

  • 44

  • 03:03

تلخند - قدر عافیت

رادیو کلام
3
3
0

تلخند - قدر عافیت

رادیو کلام
  • 03:03

  • 44

  • 6 سال پیش

توضیحات
نوشته سعید دسترنجی و اثر نوازندگی استاد فرامرز پایور

با صدای
سهیل مهرانفر

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads