• 3 هفته پیش

  • 10

  • 04:57

جنون دزدی

جغد مینروا
0
0
0

جنون دزدی

جغد مینروا
  • 04:57

  • 10

  • 3 هفته پیش

توضیحات

کامران نیرو/پادکست جغد مینروا.

آیا میدونید جنون دزدی یاکلپتومینیا و همچنین جنون آتش افروزی چی هستن؟

در این قسمت این اختلالات روانی رو با هم بررسی می‌کنیم…


با صدای
کامران نیرو
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads