• 4 سال پیش

  • 76

  • 06:23

گریه می آید مرا

احسان مختار
5
5
0

گریه می آید مرا

احسان مختار
  • 06:23

  • 76

  • 4 سال پیش

توضیحات
آهنگ گریه می آید مرا از همایون شجریان

با صدای
همایون شجریان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads