• 4 ماه پیش

  • 0

  • 01:30:02

نشست چهاردم ضحاک (پادشاهی ضحاک هزار سال بود)

انجمن دوستداران شاهنامه البرز
0
0
0

نشست چهاردم ضحاک (پادشاهی ضحاک هزار سال بود)

انجمن دوستداران شاهنامه البرز
  • 01:30:02

  • 0

  • 4 ماه پیش

توضیحات

جمشید از شاهنامه 4 جلدی دکتر خالقی (صفحه 29 تا 32 جلد اول ) (از بیت 1 تا بیت 70)


http://shahnamealborz.ir/

https://t.me/ShahnameAlborz

_________________________________________________________

تهیه شده به وسیله تیم (قدم زدن در ایران)

https://www.walkinginiran.com/

https://www.instagram.com/walkinginiran.official/

https://www.instagram.com/walkinginiran.persian/

https://www.youtube.com/@WalkinginIranofficial

https://www.pinterest.ca/walkinginiran/walking-in-iran/


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads