• 4 ماه پیش

  • 46

  • 14:56

اپیزود هفتم (بلوغ ذهنی)

پادکست خرد
0
0
0

اپیزود هفتم (بلوغ ذهنی)

پادکست خرد
  • 14:56

  • 46

  • 4 ماه پیش

توضیحات

کتاب صوتی خطاهای شناختی مغز در تصمیم گیری: https://castbox.fm/vb/541660296 لینک کتاب صوتی زندگی پنهان ذهن: https://castbox.fm/vb/430464870 لینک کتاب صوتی مغز، شاهکار سرهم بندی تکامل: https://castbox.fm/vb/510405072


با صدای
HosseinH

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads