• 6 سال پیش

  • 3.6K

  • 20:08

خلاصه کتاب Made to Stick

خلاصه
14
14
6

خلاصه کتاب Made to Stick

خلاصه
  • 20:08

  • 3.6K

  • 6 سال پیش

توضیحات
خلاصه کتاب Made to Stick هر قسمت از این پادکست به ارائه خلاصه ای از کتابی مفید و کاربردی اختصاص داره که در این پادکست، خلاصه کتاب " ساخته شدن برای چسبیدن" رو به شما تقدیم میکنیم

shenoto-ads
shenoto-ads