• 6 سال پیش

  • 5.7K

  • 25:53

خلاصه کتاب Tribe of Mentors

خلاصه
19
19
0

خلاصه کتاب Tribe of Mentors

خلاصه
  • 25:53

  • 5.7K

  • 6 سال پیش

توضیحات
خلاصه کتاب Tribe of Mentors هر قسمت از این پادکست به ارائه خلاصه ای از کتابی مفید و کاربردی اختصاص داره که در این پادکست، خلاصه کتاب قبیله منتورها رو به شما تقدیم میکنیم

shenoto-ads
shenoto-ads