• 1 ماه پیش

  • 21

  • 12:44

کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد - رادیو ویرایش

رادیو ویرایش
1
1
0

کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد - رادیو ویرایش

رادیو ویرایش
  • 12:44

  • 21

  • 1 ماه پیش

توضیحات

کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد

خوانش مقالهٔ «کتاب صوتی هم ویراستار می‌خواهد»، نوشتهٔ سید محمد حسین میرفخرائی، جهان کتاب، سال بیست و هفتم، شمارهٔ ۵ و ۶، آذر-اسفند ۱۴۰۱.


در این قسمت از برنامه‌های «رادیو ویرایش» به موضوع ویرایش کتاب‌های صوتی پرداخته‌ایم. مدتی است که بازخوانی کتاب‌ها و تولید کتاب‌های صوتی در کشور ما رواج یافته است و این محصولات فرهنگی مخاطبان خاص خودش را پیدا کرده. برخی از شنوندگانِ این کتاب‌ها قبلاً کتاب‌خوان نبوده‌اند و با همین فراوردهٔ صوتی پایشان به عالم کتاب باز شده است. کتاب صوتی جذابیت‌هایی که دارد که نمی‌توان نادیده‌اش گرفت: از به‌کارگیری صداپیشگان نام‌آشنا و کاربرد موسیقی دل‌نشین گرفته تا امکان شنیده‌شدن هم‌زمان با انجام کارهای روزمره. اما تا چه میزان می‌توان به «درستیِ» خوانشِ این کتاب‌ها اعتماد کرد؟ آیا لازم است در فرایند تولید کتاب‌های صوتی نقشی هم برای ویراستاران در نظر بگیرم؟ اگر لازم است، ویراستاران چگونه می‌توانند به تولید کتاب‌های صوتی باکیفیت‌تر کمک کند؟shenoto-ads
shenoto-ads