• 6 ماه پیش

  • 72

  • 22:58

17. اپيزود هفدهم: شناخت محيط (بخش چهارم: ذخیره‌سازی)

پادكست طبقه اول (روانشناسي معماري)
0
توضیحات

ما در اغلب اوقات زندگی در حال ثبت اطلاعات، رویدادها و اتفاقات در ذهن خود هستیم. هنگامی که در حال مطالعه‌ي این کتاب هستید و یا وقتی در محل کار خود روی پروژه‌ها کار می‌کنید، چیزهایی که از قبل می‌دانید را به یاد می‌آورید تا بتوانید کاری را که در حال انجام آن هستید انجام دهید. اگر چنین نمی‌شد دنیا پیوستگی خود را برای شما از دست می‌داد و هر روز باید زندگی را از سر می‌گرفتید؛ به همین علت می‌توان گفت کلیه‌ي افکار و اطلاعات ما، حاصل کار حافظه است. در واقع ادراک، اندیشه و تصورات، اعمال و کارهای ما از حافظه سرچشمه می‌گیرد و به ما احساس تداوم می‌دهد. 


shenoto-ads
shenoto-ads