• 5 ماه پیش

  • 0

  • 01:09

عوامل موثر در زمان پر شدن چاه فاضلاب

تخلیه چاه تهران
0
0
0

عوامل موثر در زمان پر شدن چاه فاضلاب

تخلیه چاه تهران
  • 01:09

  • 0

  • 5 ماه پیش

توضیحات

در این اپیزود به بررسی عوامل موثر در زمان پر شدن چاه فاضلاب می پردازیم. البته هر زمان هم که احساس کردید که چاه فاضلاب باید تخلیه شود، می توانید با شماره تخلیه چاه فاضلاب در تهران تماس بگیرید.


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز