• 11 ماه پیش

  • 1

  • 00:53

چگونه گرفتگی لوله ها را با پودر لوله بازکنی چنته باز کنیم؟

تخلیه چاه تهران
0
0
0

چگونه گرفتگی لوله ها را با پودر لوله بازکنی چنته باز کنیم؟

تخلیه چاه تهران
  • 00:53

  • 1

  • 11 ماه پیش

توضیحات

اگر در محدوده پاسداران ساکن هستید و در هر ساعت از شبانه روز که با مشکلاتی از قبیل گرفتگی لوله فاضلاب حمام، توالت، سینک و یاکفشور پارکینگ و حیاط مواجه شدید، می توانید با شماره شبانه روزی لوله بازکنی پاسداران ارزان و فوری که یکی از شعب شبانه روزی لوله بازکنی می باشد، تماس بگیرید. سرویسکاران در کمتر از 20 دقیقه در محل حاضر خواهند بود.با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها