• 7 ماه پیش

  • 3

  • 29:04

صوفیان/قدرت از منظر فوکو

Sornapodcast
0
توضیحات


◾فوکو می گوید پیکار با ذات گرایی که محصول نخستین قدرت است، اساسی ترین پیکارماست.


◾مخالفت با ذات گرایی به معنای یکی نشدن با نقش های جنسی/اجتماعی مان است. قدرت همواره نقش هایی را برای ما تعریف و طراحی می کند وما را وا می دارد درقالب آن نقش ها فرورویم و به نمایش نهیم. درغیر این صورت همچون موجودی هیولامنش قابل بازشناسی نخواهیم بودمارادیوانه، مجرم، منحرف و بیگانه و نامتعارف قلمداد خواهندکرد.


▪️Cast box

▪️Google Podcast

▪️Shenoto

▪️Youtube

▪️Soundcould

▪️Instagramبا صدای
اشکان مقیمان
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads