• 7 ماه پیش

  • 282

  • 07:21

AHA23 Congress Coverage: Apixaban for Stroke Prevention in Subclinical AF: ARTESIA trial

Daily cardiology
0
توضیحات

AHA23 Congress Coverage: Apixaban in subclinical AF (ARTESIA)


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads