• 3 ماه پیش

  • 143

  • 04:51

AHA23 Congress Coverage: Restrictive or Liberal Transfusion Strategy in MI and Anemia: MINT trial

Daily cardiology
0
0
0

AHA23 Congress Coverage: Restrictive or Liberal Transfusion Strategy in MI and Anemia: MINT trial

Daily cardiology
  • 04:51

  • 143

  • 3 ماه پیش

توضیحات

AHA23 Congress Coverage: Blood Transfusion in MI and Anemia (MINT trial)


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads