• 4 ماه پیش

  • 209

  • 07:12

Case Discussion 99: P2Y12 inhibitors in STEMI patients treated with Fibrinolytics and undergoing PCI

Daily cardiology
0
0
0

Case Discussion 99: P2Y12 inhibitors in STEMI patients treated with Fibrinolytics and undergoing PCI

Daily cardiology
  • 07:12

  • 209

  • 4 ماه پیش

توضیحات

Case Discussion 99: P2Y12 choice for PCI after fibrinolytic Tx


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads