• 3 ماه پیش

  • 282

  • 08:35

قسمت پنجم-ب: مجنون ز فراق دل‌رمیده‌ست

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت پنجم-ب: مجنون ز فراق دل‌رمیده‌ست

پادکست لیلی و مجنون
  • 08:35

  • 282

  • 3 ماه پیش

توضیحات

اما برای جواب قطعی فرصتی می خواهند. قصدشان این است که در این فاصله لیلی را توجیه کنند تا از قیس دل بکند. و امیدوارند که لیلی به ابن سلام که جوانی رشید و شایسته از قبیله ای بزرگ و ثروتمند است جواب مثبت بدهد....


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads