• 3 ماه پیش

  • 292

  • 09:15

قسمت پنجم-الف: مجنون ز فراق دل‌رمیده‌ست!

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت پنجم-الف: مجنون ز فراق دل‌رمیده‌ست!

پادکست لیلی و مجنون
  • 09:15

  • 292

  • 3 ماه پیش

توضیحات

لیلی به همراه همتایانش از خانه بیرون می رود. او ساعتی در باغ و بوستان به گلگشت می پردازد. در راه برگشت جوانی به نام ابن سلام از قبیلۀ بنی اسد با لیلی رو به رو و سخت دل باختۀ او می شود. ابن سلام پس از این دیدار، پدر و مادرش را به خواستگاری لیلی می فرستد. خانوادۀ لیلی از این خواستگاری استقبال می کند. اما...


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads