• 3 ماه پیش

  • 388

  • 09:41

قسمت چهارم: جانان طلب از جهان نترسد

پادکست لیلی و مجنون
0
0
0

قسمت چهارم: جانان طلب از جهان نترسد

پادکست لیلی و مجنون
  • 09:41

  • 388

  • 3 ماه پیش

توضیحات

پدر لیلی در پی شکایت جوانان قبیله‌اش از آمد و شد قیس به کوی لیلی بر آن می شود تا گوشمال سختی به قیس بدهد. این خبر به گوش پدر قیس می رسد و در بیابان به جستجوی فرزند می رود و او را از قصد پدر لیلی آگاه می کند و سرانجام او را به قبیله برگرداند. اما قیس ...


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads