• 8 ماه پیش

  • 746

  • 14:14

قسمت دوم: ای راحت جان من کجایی؟

پادکست لیلی و مجنون
0
توضیحات

خانوادۀ قیس برای چاره اندیشی حال فرزند که دچار افسردگی شده به خواستگاری لیلی می روند. اما پدر لیلی با توجه به حال و روز قیس به آنان جواب رد می دهد. قیس به شنیدن این خبر پریشان حال سر به کوه و بیابان می گذارد!


با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads