• 6 سال پیش

  • 177

  • 07:25

بار الها ز گناهان، همه سنگین‌باریم.

مناجات با قاضی الحاجات
1
shenoto-ads
shenoto-ads