• 6 سال پیش

  • 19

  • 13:58

چرا بعضی دست به طلا می‌زنند خاکستر می‌شود؟!

پاسخ‌های حاج فردوسی
1
توضیحات
پاسخ حاج فردوسی به سوالات اصحاب منهاج فردوسیان.

shenoto-ads
shenoto-ads