• 7 ماه پیش

  • 338

  • 01:08:10

6-87: The myth of the strong leader افسانه رهبر قدرتمند

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
4
4
0

6-87: The myth of the strong leader افسانه رهبر قدرتمند

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
  • 01:08:10

  • 338

  • 7 ماه پیش

توضیحات
6-87: The myth of the strong leader افسانه رهبر قدرتمند

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها