• 2 سال پیش

  • 81

  • 48:14

4-75: The Tyranny of Merit (استبداد شایستگی)

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
0
0
0

4-75: The Tyranny of Merit (استبداد شایستگی)

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
  • 48:14

  • 81

  • 2 سال پیش

توضیحات
4-75: The Tyranny of Merit (استبداد شایستگی)

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها