• 7 ماه پیش

  • 9

  • 02:50

سئو یا دیجیتال مارکتینگ؟

مدیر وب
0
0
0

سئو یا دیجیتال مارکتینگ؟

مدیر وب
  • 02:50

  • 9

  • 7 ماه پیش

توضیحات

سئو یا دیجیتال مارکتینگ بریم سراغ کدوم یکی از این دوتا ؟

می خوام خیلی کوتاه در مورد این دو موضوع توضیح بدم اول بگم که سئو خودش بخشی از دیجیتال مارکتینگه و دیجیتال مارکتیگ از قسمت های مختلفی تعریف شده که در نهایت همه این قسمت ها چند تا کار رو انجام میده

  • یکی اینکه ترافیک ایجاد میکنند و این ترافیک رو به سایت می فرستند
  • دو اینکه ترافیک رو تبدیلش می کنند به کاربر و کاربر رو تبدیلش می کنند به خریدار
  • همین روال ادامه داره تا خریدارها خریدهای بیشتری انجام بدهند

پس در نهایت نمی تونیم این دوتا رو از هم جدا کنیم اما این سوال رو خیلی از من می پرسید سئو انجام بدیم یا دیجیتال مارکتینگ انجام بدیم؟با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads