• 8 ماه پیش

  • 1

  • 30:40

قسمت هشتم: آسپاسی، فتنه‌ی پاسارگاد یا درمانده‌ترین زن پارس. کتاب تاریخی ده مرد رشید

همراز
0
0
0

قسمت هشتم: آسپاسی، فتنه‌ی پاسارگاد یا درمانده‌ترین زن پارس. کتاب تاریخی ده مرد رشید

همراز
  • 30:40

  • 1

  • 8 ماه پیش

توضیحات

جلد اول کتاب ده مرد رشید، نوشته شاپور آرین نژاد


shenoto-ads
shenoto-ads