• 9 ماه پیش

  • 74

  • 05:23

معرفی کتاب ده مرد رشید

همراز
1
1
0

معرفی کتاب ده مرد رشید

همراز
  • 05:23

  • 74

  • 9 ماه پیش

توضیحات

آشنایی با کتاب «ده مرد رشید» و نویسنده کتاب، آقای شاپور آرین نژاد و نظرات خوانندگان.


shenoto-ads
shenoto-ads