• 10 ماه پیش

  • 280

  • 34:34

هزارویکشب ، بخش دوم ( سفر دو برادر )

افسان کست | AfsanCast
0
توضیحات

در بخش دوم ، داستان سفر دو برادر و تحلیل آن را خواهید شنید.

در قسمت قبل شنیدید که شاه زمان هنگامی که به شوق دیدار برادر - شهریار - پا در راه سفر گذاشت از خیانت همسرش آگاه شد او را در دم کشت و به سوی برادر شتافت.

در آنجا به صورت ناگهانی ، به خیانت همسر و زنان شبستان شهریار پی برده و به ناچار در برابر برادر پرده از این راز برداشت.

دو برادر از این واقعه آشفته شده و پنهانی از قصر خارج شده و به سوی مقصد نامعلومی روانه شدند .

آنچه در این سفر رخ می دهد، بستر و بن مایه اصلی قصه های هزارویک شب است.با صدای
دکتر زهرا معینی فرد

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads