• 10 ماه پیش

  • 38

  • 20:28
0
توضیحات

"اپیزودِ یکِ گمــ‌راه"


قسمتِ اول گمــ‌راه اینگونه شروع می شود.

با جغرافیا. از تعلق صحبت میکنیم، از یاری و از جدِ نخستین... 


در اعماق این سوال پرسه می زنیم؛

آیا اجداد نخستینِ ما گم می شدند؟موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:


  • Zemestan - Arman Garshsbi
  • Vgabond - Pallet
  • Heyran - Masoud Sajjadi
  • Hejrat - Chaartaar
  • River flows in you - Yiruma

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads