گمراه (گمــ راه)

Seen Saad
18
میانگین پخش
88
تعداد پخش
3
دنبال کننده

گمراه (گمــ راه)

Seen Saad
18
میانگین پخش
88
تعداد پخش
3
دنبال کننده

داستان این اپیزود متعلق به سان‌فرانسیسکو است. از مرکز ذن و مردِ لاکپشتی...تکه روایتی از ربکا سولنیت در کتاب "نقشه هایی برای گمشدن".موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:Spiral - Olafur ArnaldI hope you...

داستان این اپیزود متعلق به سان‌فرانسیسکو است. ا...

15:50
 • 13

 • 8 ماه پیش
15:50
"این اپیزود کمی متفاوت است..."03، درباره تاریکی است،اینکه آیا تاریکی ترسناک است یا نه.از "کمک" صحبت می کنیم.و کمی از تنهایی.موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:Lynns Theme: Olafur ArnaldsHam Avaz: Da...

"این اپیزود کمی متفاوت است..."


07:44
 • 10

 • 8 ماه پیش
07:44
"اپیزودِ دومِ گمــ‌راه"این اپیزود درباره تغییر است. درباره غریبگی پس از تغییر. درباره پذیرشِ ناسازگاری.موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:Zemestan: Arman GarshsbiRiver flows in you: YirumaAz Shomal...

"اپیزودِ دومِ گمــ‌راه"

21:53
 • 15

 • 8 ماه پیش
21:53
 • 36

 • 9 ماه پیش
"اپیزودِ یکِ گمــ‌راه"قسمتِ اول گمــ‌راه اینگونه شروع می شود.با جغرافیا. از تعلق صحبت میکنیم، از یاری و از جدِ نخستین... در اعماق این سوال پرسه می زنیم؛آیا اجداد نخستینِ ما گم می شدند؟موسیقی های ...

"اپیزودِ یکِ گمــ‌راه"

<...

20:28
 • 36

 • 9 ماه پیش
20:28
"اپیزودِ صفرِ گمـ‌راه"و البته که از صفرِ صفر نیست. هیچ چیز از صفرِ صفر نیست... این اپیزود کمی پس از ابتدای گمراه است.مانند دیگر ابتداهای مرسوم کمی درباره خودِ گمـ‌راه و کمی درباره خودم گفتم. و کمی بیش...

"اپیزودِ صفرِ گمـ‌راه"


و البته...

15:14
 • 14

 • 9 ماه پیش
15:14
shenoto-ads
shenoto-ads