• 10 ماه پیش

  • 15

  • 15:14

00: صفرِ گمـ راه

گمراه (گمــ راه)
0
توضیحات

"اپیزودِ صفرِ گمـ‌راه"


و البته که از صفرِ صفر نیست. هیچ چیز از صفرِ صفر نیست... این اپیزود کمی پس از ابتدای گمراه است.

مانند دیگر ابتداهای مرسوم کمی درباره خودِ گمـ‌راه و کمی درباره خودم گفتم. و کمی بیشتر درباره راهی که قرار است در آن گم بشویم...موسیقی های استفاده شده در این اپیزود:


Earth - Brian Crain

Gibran Alcocer - idea10

River flows in you - Yirumaبا صدای
سینا صالحی زاده

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads