• 6 ماه پیش

  • 152

  • 01:25:17

EP 107 - وحید رجبلو: مردی با ۲٪ توانایی، ۱۰۰٪ اراده - سفر استارتاپ توانیتو

Tabaghe 16 طبقه
1
1
0

EP 107 - وحید رجبلو: مردی با ۲٪ توانایی، ۱۰۰٪ اراده - سفر استارتاپ توانیتو

Tabaghe 16 طبقه
  • 01:25:17

  • 152

  • 6 ماه پیش

توضیحات
EP 107 - وحید رجبلو: مردی با ۲٪ توانایی، ۱۰۰٪ اراده - سفر استارتاپ توانیتو

با صدای
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads