• 6 سال پیش

  • 50

  • 02:16
  • 02:16

  • 50

  • 6 سال پیش

توضیحات
جمعه بوی عطر باران می دهد بوی نعنا، بوی ریحان می دهد بوی سبز آب پاش مادرم بوی خاک نرم گلدان می دهد جمعه بوی اطلسی های سفید بوی نان، بوی نمکدان می دهد بوی خاک شمعدانی های سبز توی پرچین خیابان می دهد من نمی دانم که راز جمعه چیست جمعه می آید، مرا جان می دهد فاطمه لشگری @radio_niayesh

با صدای
محمدامین ناهیدی

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads