• 6 سال پیش

  • 76

  • 02:00

آیین عشق بازی دنیا عوض شده است

محمدامین ناهیدی
2
2
0

آیین عشق بازی دنیا عوض شده است

محمدامین ناهیدی
  • 02:00

  • 76

  • 6 سال پیش

توضیحات
‍ (https://attach.fahares.com/Z1Q4IaAftK3/esgL5fWVrA==) آیین عشق بازی دنیا عوض شده است یوسف عوض شده است، زلیخا عوض شده است سر همچنان به سجده فرو برده ام ولی در عشق سال هاست که فتوا عوض شده است خو کن به قایقت که به ساحل نمی رسیم خو کن که جای ساحل و دریا عوض شده است آن با وفا کبوتر جَلدی که پر کشید اکنون به خانه آمده، اما عوض شده است حق داشتی مرا نشناسی، به هر طریق من همچنان همانم و دنیا عوض شده است

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads