• 11 ماه پیش

  • 219

  • 06:00

اپیزود 4 - پادکست شماره 34. تله زندگی (رها شدگی)

گروه صنعتی پاکشو
0
توضیحات

نشانه های طرحواره رهاشدگی

  • وابستگی بیش ازحد به افراد مهم زندگی
  • کنترل کنندگی
  • حسادت
  • رقابت با رقیب های عشقی
  • ناتوانی در جدایی های کوتاه مدت
  • اجتناب از روابط به دلیل ترس از تنها شدن و فقدانبا صدای
مهتاب مَلا

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها
shenoto-ads
shenoto-ads