• 11 ماه پیش

  • 177

  • 52:37

هری ترومن، تنها رییس جمهور امریکا با پرتاب بمب اتم

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
1
1
0

هری ترومن، تنها رییس جمهور امریکا با پرتاب بمب اتم

‌BPLUS بی‌پلاس پادکست فارسی خلاصه کتاب
  • 52:37

  • 177

  • 11 ماه پیش

توضیحات
هری ترومن، تنها رییس جمهور امریکا با پرتاب بمب اتم

با صدای

رده سنی
محتوای تمیز
تگ ها