• 1 سال پیش

  • 24

  • 20:36

فصل چهارم، قسمت دوم: جدال دین و سیاست در دوران فتنه

رادیو دورنما
0
0
0

فصل چهارم، قسمت دوم: جدال دین و سیاست در دوران فتنه

رادیو دورنما
  • 20:36

  • 24

  • 1 سال پیش

توضیحات

در این قسمت کتاب «فتنه: دیالکتیک دین و سیاست در اسلام آغازین» اثر هشام جعیط را مرور خواهیم کرد. متن این قسمت را زینب ایزدی نوشته است.

برای مطالعۀ متن کامل و دانلود فایل مقاله به وبسایت دورنما بروید.


با صدای
فاطمه مصلح‌زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads