• 8 ماه پیش

  • 25

  • 21:50

رمضانیات، قسمت چهارم: معراج پیامبر در قرآن

رادیو دورنما
1
1
0

رمضانیات، قسمت چهارم: معراج پیامبر در قرآن

رادیو دورنما
  • 21:50

  • 25

  • 8 ماه پیش

توضیحات

پیش از شروع فصل چهارم دورنما و مصادف با ماه رمضان ۱۴۰۱ چهار قسمت ویژه منتشر می‌کنیم که در هر کدام یکی از مقاله‌های «دائرة‌المعارف قرآن» بریل را که محتوایی مرتبط با این ماه دارد بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت، مدخل «معراج» نوشتۀ مایکل سلز و ترجمۀ حسن رضایی هفتادر را مرور می‌کنیم که در جلد پنجم دائرة‌المعارف صفحات ۲۳۱ تا ۲۳۶ آمده است.

متن مقاله از نسخۀ فارسی دائرة‌المعارف قرآن را در کانال تلگرام دورنما ببینید.


با صدای
فاطمه مصلح‌زاده
دسته بندی‌ها

رده سنی
محتوای تمیز
shenoto-ads
shenoto-ads