• 8 ماه پیش

  • 28

  • 38:03

به‌اضافۀ پادکست (۴): نقد و بررسی «المحنة: سیر جدالیِ دین‌داری و سیاست» در گفت‌وگو با محمدعلی عسگری

رادیو دورنما
0
0
0

به‌اضافۀ پادکست (۴): نقد و بررسی «المحنة: سیر جدالیِ دین‌داری و سیاست» در گفت‌وگو با محمدعلی عسگری

رادیو دورنما
  • 38:03

  • 28

  • 8 ماه پیش

توضیحات

در چهارمین شماره از «به‌اضافۀ پادکست» دورنما با محمدعلی عسگری، مترجم کتاب و دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن اسلامی، به نقد و تحلیل مباحث کتاب «المحنة: سیر جدالیِ دین‌داری و سیاست‌مداری در اسلام» نوشتۀ فهمی جدعان پرداخته‌ایم و بحث‌هایی فراتر از محتوای کتاب را مطرح کرده‌ایم. پیشنهاد می‌کنیم پیش از شنیدن این قسمت، اپیزود یازدهم همین فصل را بشنوید که محتوای کلی این کتاب را توصیف می‌کند.


shenoto-ads
shenoto-ads